Rozliczanie fotowoltaiki w systemie net-meteringu

Net-metering czyli rozliczanie w systemie opustów

Pojęcie net meteringu zostało zaczerpnięte z języka angielskiego i w dosłownym tłumaczeniu oznacza tyle, co opomiarowanie netto. Chodzi tutaj przede wszystkim o sposób rozliczania energii wysyłanej do sieci i na powrót z niej odbieranej. 

System opustu to bezgotówkowe rozliczenie ilości energii elektrycznej pobranej przez prosumenta z sieci oraz wyprodukowanej we własnej mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci. Rozliczenie to odbywa się w cyklu rocznym. Rachunki za energię elektryczną mogą być jednak wystawiane tradycyjnie, czyli w cyklu miesięcznym, dwumiesięcznym lub półrocznym, zależnie od zapisów w umowie. Po roku sprzedawca energii zobowiązany jest wykonać rozliczenie energii wprowadzonej do sieci oraz pobranej. 

Panele PV zwłaszcza w okresie letnim często wytwarzają nadwyżki energii. Dlatego też musi ona zostać odesłana do sieci. Tworzy się tutaj relacja między wytwórcą energii, nazwanym prosumentem a siecią energetyczną, która magazynuje prąd z fotowoltaiki. W ciągu roku od przesłania energii do sieci prosument może bezpłatnie odebrać 80% bądź 70% swojego prądu. Zależy to od tego, czy instalacja posiada moc większą czy mniejszą niż 10 kW.

Przy takim sposobie rozliczenia najkorzystniej jest konsumować jak najwięcej energii z domowej instalacji PV w czasie rzeczywistym. Jeśli najpierw oddamy energię do sieci, a później ją pobierzemy, to przy rozliczeniu stracimy jej 20% (w instalacjach PV do 10 kWp). Statystycznie, bieżąca konsumpcja własna energii w domach jednorodzinnych wynosi 10-20%, ale już zastosowanie pompy ciepła pozwala na dwukrotne jej zwiększenie. Natomiast w przypadku dodatkowego chłodzenia autokonsumpcja może sięgnąć około 40%. 

Rozliczając się w ramach systemu opustu, prosument nie uiszcza opłaty za energię czy opłaty dystrybucyjnej za ponownie pobraną energię. Nie płaci również żadnej dodatkowej opłaty na rzecz sprzedawcy z tytułu rozliczania energii.

Należy zaznaczyć, że po roku niewykorzystany w ramach opustu nadmiar energii elektrycznej „przepada”. Z tego względu moc instalacji PV powinna być optymalnie dobrana do przewidywanego zużycia energii. W przeciwnym razie nadwyżki energii przejmuje sprzedawca energii, a opłacalność instalacji ulega pogorszeniu.

Przez kilka lat net metering dedykowany był wyłącznie klientom indywidualnym. Jednak w wyniku nowelizacji z 2019 roku, do grona beneficjentów tego sposobu rozliczania dołączyli przedsiębiorcy. W takim kształcie net metering przetrwał aż do 2021 roku. W świetle nowych regulacji prawnych, właściciele instalacji fotowoltaicznych powstałych po 31 marca 2021 nie będą mogli korzystać z net meteringu na dotychczasowych zasadach, zaś posiadacze już istniejących elektrowni solarnych utrzymają swoje przywileje jeszcze przez okres 15 lat, pomniejszony o okres korzystania przez dotychczasowego prosumenta z systemu net metering.