MÓJ PRĄD 5.0 - wszystko o programie

22 kwietnia br. ruszył nabór wniosków w ramach programu Mój Prąd 5.0. To głośny dzwonek dla osób, które zastanawiają się nad wymianą aktualnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej na nowoczesne, odnawialne źródła energii. Również szansa dla prosumentów, którzy nie skorzystali jeszcze z dotacji, a ponieśli koszty inwestycji maksymalnie do 1 lutego 2020 roku.

To nie wszystko, co może przyciągnąć tłumy prosumentów. W piątej edycji programu Mój Prąd NFOŚiGW zaproponował prosumentom nawet do 58 tys. zł maksymalnego dofinansowania. W dodatku dotacja będzie należeć się nie tylko osobom produkującym prąd za pomocą fotowoltaiki, ale również właścicielom magazynów energii, magazynów i pomp ciepła, systemów zarządzania HEMS/EMS i kolektorów słonecznych.

Program dopłat adresowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. O dopłatę z programu Mój Prąd 5.0 ubiegać się mogą prosumenci, rozliczający się w net-billingu. Rozliczający się w starym systemie, mogą otrzymać wsparcie zmieniając system opustów na net-billing.

W Mój Prąd 5.0 wyróżniono 3 grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:
1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.
2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na net-billing.
3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:
 a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.,
 b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. Net-billing,
 c)do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie Mój Prąd.

W 5. edycji programu Mój Prąd prosumenci mogą liczyć na maksymalne wsparcie rzędu 58 tys. zł. W ramach projektu można otrzymać dotację do 50% kosztów kwalifikowanych.

Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):

1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);

2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).

3. Urządzenia dodatkowe:
a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
 - Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
 - Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
 - Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
 - Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
 - Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

W trakcie pierwszych, nieoficjalnych zapowiedziach programu Ministerstwo Klimatu i Środowiska informowało o naborze ciągłym. Jednak ostatecznie wnioski do programu Mój Prąd 5.0 będzie można składać maksymalnie do        22 grudnia 2023 roku lub wyczerpania budżetu, który wynosi 100 mln zł.

Program Mój Prąd przewidziany jest na lata 2019-2023 lub do wyczerpania środków. Piąta edycja może być ostatnią szansą by otrzymać wsparcie z programu Mój Prąd. Na podstawie wersji IV+, można przypuszczać, że zainteresowanie będzie spore. Kwoty wsparcia są wysokie przez co budżet może wyczerpać się bardzo szybko i dotacje otrzymają osoby, które jako pierwsze złożą wniosek, czyli rozpoczną i zakończą swoją inwestycję już teraz.

Dokumentację dotyczącą czwartej edycji programu znaleźć można na stronie https://mojprad.gov.pl

Źródło: www.gov.pl