MÓJ PRĄD 4.0 - zmiany po 15.12.2022

Program Mój Prąd 2022 to rządowy program dotacji do fotowoltaiki. 22 listopada minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapowiedziała kolejną edycję programu Mój Prąd z wyższym dofinansowaniem. Dofinansowanie do fotowoltaiki dla prosumentów wyniesie 6000 zł, do magazynu energii -              16 000 zł. Zmiany w programie Mój Prąd już od 15 grudnia 2022.

W związku z sytuacją gospodarczą, w tym wysoką inflacją, a także kryzysem energetycznym w Europie, zostanie zwiększone dofinansowanie w ramach Programu Mój Prąd (MP4 – nabór wniosków trwający od dnia 15.04.2022 r.)    o 2 000 zł, do 6 000 lub 7 000 zł (w przypadku przedsięwzięć z dodatkowymi elementami) oraz magazynów energii do 16 000 zł, a więc wysokość dotacji w programie Mój Prąd w 2022 roku wyniesie:

         - Wyłącznie na instalację PV – do 6.000 zł.
         - Na instalację PV sprzężoną z innym elementem – do 7.000 .
         - Na magazyn ciepła – do 16.000 zł.
         - Na magazyn energii – do 16.000 zł.
         - Na system zarządzania energią (EMS) i systemów zarządzania energią w domu (HEMS) – do 3.000 zł.                       Dotacja na to rozwiązanie  będzie jednak uzależniona od zastosowania magazynu energii lub ciepła.

Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby Wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 - 2023 (MP4) trwający od dnia 15.04.2022 r. został przedłużony do 31.03.2023 r.

Wnioski w “Mój Prąd” można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnym na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Wnioski papierowe będą odrzucane.

Do wypłaty zwiększonego dofinansowania konieczna będzie ZGODA WNIOSKODAWCY – składana TYLKO I WYŁĄCZNIE przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD).

Do Wnioskodawców wysłane zostaną maile ze wskazaniem kwoty jaka zostanie wypłacona oraz dokładną instrukcją jak należy udzielić tej zgody.

Rozpoczęcie przeliczania dotacji planowane jest od stycznia 2023. Dokładna data zostanie podana w kolejnym komunikacie i wtedy należy oczekiwać na maila z komunikatem.

Jeżeli brak Ci czasu, możliwości lub pewności, jako firma z długoletnim doświadczeniem, realizując zamówienia instalacji fotowoltaicznych zajmujemy się również składaniem wniosków o dofinansowania.

źródło: https://mojprad.gov.pl